Thông báo
  • DANH SÁCH XÉT VỚT THI LẦN 2 NGÀY 24-01-2019 (21-02-2019)
  • THÔNG BÁO NHẬN THẺ DỰ THI LỚP CB73 và CB74 (09-01-2019)
  • Lịch thi và danh sách phòng thi lớp thứ 7 (CB73) và Chủ nhật (CB74) ngày 19/01/2019 (09-01-2019)
  • THÔNG BÁO NHẬN THẺ DỰ THI TIN HỌC LỚP CB75 và CB76 (02-01-2019)
  • DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP CB75 và CB76 (02-01-2019)
  • THÔNG BÁO LỊCH THI CHO LỚP TIN HỌC CB75 và CB76 (02-01-2019)
  • DANH SÁCH KIỂM TRA CHỨNG CHỈ NGÀY 28-12-2018 (28-12-2018)