Thông báo
  • CẬP NHẬT DANH SÁCH LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC LỚP CB67, CB68, CB69,CB70 (05-10-2018)
  • THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT VỚT KỲ THI NGÀY 15-09-2018 (05-10-2018)
  • THÔNG BÁO NHẬN THẺ DỰ THI TIN HỌC (01-10-2018)
  • DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP CB 61 (THỨ 7) VÀ CB62 (CHỦ NHẬT) (01-10-2018)
  • THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG LỚP TIN HỌC (01-10-2018)
  • DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP CB63,CB64 (01-10-2018)
  • THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH KHAI GIẢNG LỚP CB69 (THỨ 7) VÀ CB70 (CHỦ NHẬT) (28-09-2018)