Thông báo
  • LỊCH NGHỈ VÀ NHẬN THẺ DỰ THI. (21-06-2019)
  • LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP THỨ 7 (CB83) & LỚP CHỦ NHẬT (CB84) NGÀY 29/06/2019. (05-06-2019)
  • LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP TỐI 246 (CB81) VÀ TỐI 357 (CB82) NGÀY 31/05/2019 (20-05-2019)
  • DANH SÁCH PHÒNG THI TỰ DO VÀ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ NGÀY 18/05/2019. (16-05-2019)
  • DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP TIN HỌC MÃ LỚP CB79 (Thứ 7) (23-04-2019)
  • DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP TIN HỌC MÃ LỚP CB80 (Chủ nhật) (23-04-2019)
  • THÔNG BÁO DỜI KHAI GIẢNG LỚP CB85, CB86 (13-05-2019)