Lịch khai giảng

DANH SÁCH PHÒNG HỌC LỚP CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CĂN BẢN MÃ LỚP CB43 VÀ CB44 (12-03-2018)

Thông báo danh sách phòng học lớp Chứng chỉ Công nghệ thông tin căn bản:

Mã lớp: CB43 (Tối thứ 2-4-6)

Mã lớp: CB44 (Tối thứ 3-5-7)

Lưu ý

- Mã lớp CB44 (Tối thứ 3-5-7) vẫn còn được đăng ký.

- Học viên mang theo biên lai khi học. Nếu có sai xót thông tin liên hệ giáo vụ Trung tâm tin học.

- Giáo trình Chứng chỉ CNTT căn bản học viên mua tại văn phòng Trung tâm tin học.

Các tin liên quan khác