Lịch khai giảng

CÁC LỚP TIN HỌC ĐÃ VÀ ĐANG GHI DANH VỚI CÁC MÃ LỚP CB111, CB112, CB113, CB114 SẼ BẮT ĐẦU KHAI GIẢNG (HỌC) TỪ NGÀY 11/05/2020 (29-04-2020)

Các lớp tin học đã và đang ghi danh với các mà lớp CB111, CB112, CB113, CB114 sẽ bắt đầu khai giảng (học) từ ngày 11/05/2020.

- Lớp CB111 (Tối 2,4,6) sẽ bắt đầu học từ ngày 11/05/2020.

- Lớp CB112 (Tối 3,5,7) sẽ bắt đầu học từ ngày 12/05/2020.

- Lớp CB113 (Thứ 7) sẽ bắt đầu học từ ngày 16/05/2020. 

- Lớp CB114 (CN) sẽ bắt đầu học từ ngày 17/05/2020.

Theo dõi danh sách phòng học chi tiết tại web Trung Tâm Tin Học từ ngày 04/05/2020.

Xem chi tiết bên dưới.

Các tin liên quan khác