Kết quả thi

Kết quả thi lần 1 ngày 05/08/2017. (07-08-2017)

2 Điều kiện để có kết quả đạt như sau:

     1. Lý thuyết: > 5

     2. Thực hành: (word x0.4 + excel x0.4 + Powerpoint x0.2) > 5 

      ***Lưu ý: thực hành không phần nào <3

- Đăng ký phúc khảo từ ngày: 08/08 - 09/08/2017

- Đăng ký thi lại từ ngày: 08/08 - Hết sáng ngày 11/08/2017.

- Thi lại vào lúc 12h00 ngày 13/08/2017, xem danh sách phòng thi trước giờ thi 15' tại A1.01 (Khoa CNTT).

- Giờ thi lại:

+ Lý thuyết: 12h00

+ Word: 12h30

+ Excel: 13h45

+ P.Point: 15h00

Xem chi tiết tại đây.

- KQ LAN 1 NGAY 05-08-2017

Các tin liên quan khác