Kết quả thi

KQ THI LẦN 2 NGÀY 15/09/2019. (16-09-2019)

Đăng ký phúc khảo: 16/09 - 18/09/2019.

***Lưu ý: ở kết quả thi Lần 2, kiểm tra và thi tự do chứng chỉ tin học học viên sẽ được xét vớt để có kết quả đạt khi thuộc 2 trường hợp như sau:

1. Nếu Thực hành >=5.0 và Lý thuyết >=4.5. Thì học viên sẽ được xét vớt điểm Lý thuyết thành 5.0 và có kết quả Đạt.

2. Nếu Lý thuyết >=5.0 và Thực hành >=4.5 (Không phần nào <3). Thì học viên sẽ được xét vớt điểm Thực hành thành 5.0 và có kết quả Đạt.

Kết quả xét vớt sẽ do trung tâm làm và thông báo sau ngày 19/09/2019.

 Học viên theo dõi kết quả xét vớt tại web: cit.iuh.edu.vn

Xem chi tiết tại đây.

- KQL2_ngay_15-09-2019.

Các tin liên quan khác