Kết quả thi

KQ THI LẦN 1 NGÀY 14/09/2019. (16-09-2019)

Đăng ký phúc khảo từ ngày: 16/09 - 15h00 ngày 18/09/2019.

Đăng Ký thi lại từ ngày: 16/09 - 16h00 ngày 19/09/2019. 

(Cạnh phòng A1.01)

Thi lại ngày 21/09/2019, thời gian thi lại như sau:

       + Lý thuyết: 16h30

       + PP:  17h00

       + W:   18h00

       + E: 19h00

Xem danh sách phòng thi trước giờ thi 15 phút tại trung tâm (Cạnh phòng A1.01)

Khi đi thi mang theo CMND, Thẻ HSSV, Thẻ dự thi lần 1, trường hợp mất thẻ liên hệ sớm với giáo vụ trung tâm tại A1.01 để được làm lại thẻ.

***Lưu ý: trước ngày thi lại 1 ngày học viên nên kiểm tra lại thông báo thi lần 2 tại web trung tâm trừ trường hợp lịch thi có thay đổi đột xuất.

Xem chi tiết tại đây.

KQL1_14_09_2019.

Các tin liên quan khác