Kết quả thi

KẾT QUẢ THI LẦN 1 CA 1, 2, 3 NGÀY 31/08/2019. (03-09-2019)

Đăng ký phúc khảo từ ngày: 04/09 - 05/09/2019.

Đăng Ký thi lại từ ngày: 04/09 - 11h00 sáng ngày 06/09/2019. 

(Cạnh phòng A1.01)

Thi lại ngày 14/09/2019, thời gian thi lại như sau:

       + Lý thuyết: 16h30

       + PP:  17h00

       + W:   18h00

       + Ex: 19h00

Xem danh sách phòng thi trước giờ thi 15 phút tại lầu 1 nhà H (cạnh phòng GV khoa CNTT).

Khi đi thi mang theo CMND, Thẻ HSSV, Thẻ dự thi lần 1, trường hợp mất thẻ liên hệ sớm với giáo vụ trung tâm tại A1.01 để được làm lại thẻ.

Xem chi tiết tại đây.

- KQL1_31_08_2019.

Các tin liên quan khác