Kết quả thi

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THI LẦN 1 NGÀY 16-06-2018 (03-07-2018)

XEM KẾT QUẢ TẠI ĐÂY.

Thời gian đóng tiền thi lại: trước 16h30 ngày 03-07-2018
Sau 16h30 ngày 03-07-2018 học viên đóng tiền thi lại sẽ không giải quyết.

LƯU Ý:
Thi lại vào lúc 16h30 ngày 07-07-2018, xem danh sách phòng thi trước giờ thi 15' tại bảng thông báo trước phòng H1.01 (cạnh phòng Giảng viên Khoa CNTT).

- Giờ thi lại:

+ Lý thuyết: 16h30

+ Word: 17h00

+ Excel: 18h00

+ P.Point: 19h00

Lưu ý:

Học viên có kết quả THI LẦN 1 ngày 16-06-2018 KHÔNG ĐẠT khi thi lần 2 mang theo:

- Thẻ Dự thi ( Đã cấp ở lần 1).
- Thẻ Học sinh - Sinh viên ( đối với học viên là sinh viên của Trường ).
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
Mất thẻ liên hệ Cô Linh văn phòng Khoa CNTT - H1 và chuẩn bị 1 ảnh 3x4 để làm lại thẻ.

Các tin liên quan khác