Kết quả thi

KẾT QUẢ THI LẦN 1 NGÀY 4+5 THÁNG 05 NĂM 2018 (08-05-2018)

KẾT QUẢ THI LẦN 1 LỚP CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN NGÀY 4, 5 THÁNG 05 NĂM 2018

Thời gian đăng ký phúc khảo từ: 08/05 - 10/05/2018.

Thời gian đăng ký thi lại từ: 08/05 - 11/05/2018 tại văn phòng Trung tâm tin học  A1.1 (sau ngày 11/05/2018 KHÔNG giải quyết đăng ký thi lại)

Thi lại vào lúc 16h30 ngày 27/05/2018, xem danh sách phòng thi trước giờ thi 15' tại H1.01 (phòng GV Khoa CNTT).

- Giờ thi lại:

+ Lý thuyết: 16h30

+ Word: 17h00

+ Excel: 18h00

+ P.Point: 19h00

Kết quả thi xem tại đây

Các tin liên quan khác