Thông báo

DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP CNTT _CB111,CB112 NGÀY 27/06/2020(CA1 + CA2)  (19-06-2020)

Nhận Thẻ dự thi từ ngày 23/06/2020 (mang theo CMND gốc + lệ phí 10.000đ) tại văn phòng trung tâm tin học (cạnh phòng A1.01).

 

Khi đi thi mang theo CMND, thẻ HSSV, Thẻ dự thi.

***Học viên lưu ý theo dõi kết quả thi lần 1tại web trung tâm cit.iuh.edu.vn từ ngày 29/06/2020 để biết thông tin đăng ký thi lần 2 (nếu KQ lần 1 không đạt)

Xem chi tiết tại đây

DanhSachPhongThi_CB111,CB112

Các tin liên quan khác