Thông báo

THÔNG BÁO HỌC VIÊN ĐANG CHỜ THI LẦN 2 (CỦA KHÓA THI LẦN 1 NGÀY 11,12/01/2020) (29-04-2020)

Học viên đang chờ thi lần 2 (của khóa thi lần 1 ngày 11,12/01/2020)
- Tiếp tục Đăng ký phúc khảo từ: 04/05- 16h00 ngày 06/05/2020.

- Đăng ký thi lại từ: 04/05 - 16h00 ngày 08/05/2020.

- Thi lại ngày 16/05/2020, xem danh sách phòng thi trước giờ thi của mỗi phần thi 15p tại Văn phòng trung tâm tin học (Cạnh A1.01)

Thời gian thi lại: 

+ Word: 16h30

+ Excel: 17h30

+ PP: 18h30

+ Lý thuyết: 19h05

Khi đi thi mang theo CMND, Thẻ HSSV, Thẻ dự thi lần 1, trường hợp mất thẻ liên hệ sớm với giáo vụ trung tâm tại A1.01 để được làm lại thẻ.

Các tin liên quan khác