Thông báo

THÔNG BÁO ÔN TẬP TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN (29-04-2020)

Các học viên ôn thi (lần 2) tại hệ thống E-Learning của Trung Tâm Tin Học.

Học viên truy cập vào mục E-LEARNING tại trang chủ

Thông tin đăng nhập như sau:

- Nhập mã sinh viên đối với sinh viên của trường, nhập số chứng minh nhân dân/căn cước công dân đối với học viên ngoài trường;

- Mật khẩu mặc định: 123456

Sau khi đăng nhập vui lòng thay đổi mật khẩu!

Lưu ý: Chỉ những học viên dự thi lần 2 mới được đăng nhập & ôn thi đợt này.

Các tin liên quan khác