Thông báo

THÔNG BÁO 15 NGÀY THỰC HIỆN CÁCH LY (KỂ TỪ 0 GIỜ NGÀY 01/04/2020) (01-04-2020)

- Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ;

- Thực hiện Chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Trong 15 ngày thực hiện cách ly (kể từ 0 giờ ngày 01/04/2020), sinh viên không vào trường. Sinh viên cần liên hệ giải quyết công việc liên quan đến chứng chỉ tin học gởi email cho thầy GĐ TTTH Lê Trọng Ngọc (email: ngoc.le@fulbrightmail.org) để được giải quyết và nhận lịch hẹn

Các tin liên quan khác