Thông báo

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP CB109-CB110 NGÀY 11/01/2020. (06-01-2020)

Học viên nhận thẻ dự thi từ ngày 07/01/2020 (Mang theo CMND gốc + lệ phí 10.000). Được nhận thay.

Khi đi thi chỉ mang CMND + Thẻ dự Thi + Thẻ HSSV.

***Học viên lưu ý giữ lại thẻ dự thi cho tới khi có kết quả đạt.

Xem thông báo kết quả thi lần 1 từ ngày 13/01/2020 để biết thời gian đăng ký thi lại (dự kiến) ngày 18/01/2020.

Xem chi tiết tại đây.

DS Phong Thi_CB109-CB110.

 

Các tin liên quan khác