Giới thiệu

Nhân sự Trung tâm

Ban giám đốc

Ths. Lê Trọng Ngọc (NCS) - Giám đốc 
Ths. Giảng Thanh Trọn - Phó Giám đốc 
 

Tổ Kỹ thuật

KS Phan Anh Tuấn
CNCĐ Trần Bá Hường 

Tổ Văn Phòng

Phan Thị Mỹ Linh 

Huỳnh Thanh Lâm